Kulturtidskrifter.nu
Aiolos nr 2 2018 (60)

Aiolos nr 2 2018 (60)

190 SEK
 • Inledning
 • Anne Carson: Jag ösnkar jag var två hundar då kunde jag uppföra mig
 • Niklas Haga: Synopsis
 • Friedrich Nietzsche: Den dionysiska världsåskådningen
 • Niklas Haga: Notiser till Den dionysiska världsåskådningen
 • Jean-Pierre Vernant: Den maskerade Dionysos i Euripides BAckanterna
 • Dimitrios Iordanoglou: Gåtor och storslagna ting-Dervenpapyren, kolumn 7
 • Peter Jackson Rova: Vid offervägens slut
 • Kasten Rönnow: Zagreus och Dionysos
 • Anders Lindsröm: Dioynisk dramaturgi
 • Håkan Trygger: Om Ylva Carlgrens konst
 • Pierre Hadot: Sokratesgestalten
 • Aischylos: Lykurgin
 • Niklas Haga: Aischylos Lykurgi- ett handlingsförslag
 • Felice Jackson Rova: Några tankar om Sylvia Naimarks konst
 • Timothy Morton: Den ekologiska medvetenhetens oidipala logik
 • Eugene Thacker: Kosmisk pessimism
 • Erik van Oijen: Eugenen Thacker och världen. utan- oss
 • Bildförteckning