Kulturtidskrifter.nu
Arbetarhistoria nr 3 2017 (163)

Arbetarhistoria nr 3 2017 (163)

90 SEK

Innehåll

 • Ledare: Mikael Eivergård: Den redigerade historien
 • Tema: Fritt och ofritt arbete i Norden: Christian G e Vito och Fia Sundevall: Fritt och ofritt arbete- en introduktion till temat
 • Johan Lund Heinsen: Straffearbejdere i Danmark- Norge 1600-1850
 • Finn Erhard Johannnessen: Pliktarbeid i Norge ca 1600-1860
 • Hanne Østhus: Tvunget till tjeneste? Tjenesteplikten i Danmark-Norge på 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet
 • Vilhelm Vilhelmsson: Ett normalt undantag? Tillfälligt arbete i lag och praktik i 1800-talets Island
 • Nina Trige Andersen: Nya perspektivet på arbejderhistorie i nordisk kontekst
 • Dorothy Sue Cobble: Nya rörelser, nya paradigm: att tänka nya tom arbetarhistoria för vår framtid
 • Dokument: Lars Gogman: Från ”tjuvriksdag” till nödvändiga humanitära krav
 • Erik Bohman: Agate Viktorin Agitator för humanitär barnalstring
 • Ny forskning: Hanna Lindberg & Johanna Wassholm: Handel med främlingar. Kulturmöten, konsumtion och rörlig handel i Finland 1840-1940
 • Recensioner