Kulturtidskrifter.nu
Balder nr 3 2017

Balder nr 3 2017

89 SEK

Innehåll

 • Mats Ahlberg: Vivaldiakuten. Samtal med Eva Clementi
 • Maria Birnbaum: Hemkomst
 • Hans Ruin: OM Hedenius, tron och vetandet
 • Maria Danielsson: Finns det liv?
 • Åsa Magnusson: Natur
 • Dick Flodin: Skulpturer
 • Linnéa Wigforss: Respekt för sanningen. intervju me Morten Sager om tro och vetande
 • Anna Sjöstrand: När jag vänder mig om. Möte med Britt Ignell
 • Britt Ignell: Reminiscenser
 • Arne Johnsson: ”Var inte rädd” Om Eva Kristina Olssons diktsamling. Det ängelsgröna sakramentet
 • Ellinor Andersson: En väns text
 • Åsa Moberg: Självskapad hälsa. Om kontroverserna kring Vidarkliniken
 • Mats Ahlberg: Möte mellan medicin och humaniora
 • Morten Sager: Stympad eller frigjord. Vetenskapens smala väg
 • Erik Löfvendahl: Kanske ligger allting i språket. Om Walter Ljungquists ordkonst
 • Michael Economou: Göran fint och katarerna