Kulturtidskrifter.nu

Biblis nr 1 2017

125 SEK

Innehåll

 • Håkan Lindström: Det nya lärandet och typografins utveckling 1470-1530
 • Johan Hirschfeldt: Svensk tryckfrihet började för 250 år sedan med 1766 års TF
 • Olof Kåhrström: Qvinnan och kvinnan inom litteraturen: Något om våra första kvinnobibliografier
 • Gunnel Furuland: Förlaget Folket i bild för bibliofiler: Konst och dikt i Ivar Öhmans antologier
 • Peter Mendelsund: Bokomslag
 • Shaftesbury på svenska: Moralisterna, Richard Hejll och översättandes konst
 • Panu Turunen: Botanik i Åbo på 1600-talet: Elias Tillandz
 • Mårten Rasch: hjärna, trivium och natur
 • Sten Gustavsson: Runor som blindskrift: Konstförvanten Carl Isaac Fahlgren
 • Nyheter & Noterat: NordNytt
 • Föreningen Biblis