Kulturtidskrifter.nu
bis - Bibliotek i samhälle #4 2015

bis - Bibliotek i samhälle #4 2015

30 SEK

Frågan om litterär kvalitet vandrar som ett spöke genom det svenska bibliotekslandskapet. Vi diskuterar det ogärna på våra arbetsplatser, ändå är det ett begrepp som förekommer i många viktiga sammanhang. Bibliotekslagen säger att kvalitet skall prägla folkbibliotekens utbud. Kulturrådets litteraturstöd har som syfte att ”främja mångfald, kvalitet och fördjupning i utgivningen av litteratur”. Litterär kvalitet omnämns i många kommuners biblioteksplaner eller medieurvalspolicyer. Och ett otal uppsatser om bibliotekens arbete med skönlitteratur har skrivits med litterär kvalitet som ingång.

Vad är egentligen litterär kvalitet och vem avgör det? Hur arbetar biblioteken med litterär kvalitet eller hur borde de arbeta? Är det något som biblioteken borde förhålla sig till överhuvudtaget? Finns ens litterär kvalitet?