Kulturtidskrifter.nu
bis - Bibliotek i samhälle nr 2 2016

bis - Bibliotek i samhälle nr 2 2016

30 SEK
Mångspråk i biblioteksvardagen. bis frågade tre bibliotekarier som arbetar med mångspråk om situationen just nu, förutsättningarna för deras arbete och deras tankar om att jobba med mångspråk.
Hen – ett litet och stort ord. Martin Persson diskuterar genusneutrala pronomen, språkpolitisk förändring och hens nuvarande status samt varför biblioteken ska bry sig om detta lilla, men stora, ord.
Maktens språk och språkets makt. Charlotte Högberg reflekterar kring maktdimensionerna i språket och på vilka sätt bibliotek arbetar med att stärka användarna att bemästra språk.
Språk och mening i Borges bibliotek. Fredrik Eriksson resonerar kring det oändliga bibliotekets begränsningar och berättandet som eventuell undsättning i sökandet efter meningen med livet.
Nyligen kom en utvärdering av Nacka kommuns projekt att lägga ut biblioteksverksamheten på entreprenad. Lena Lundgren har läst rapporten som tydligt visar att det inte var någon bra idé.

Numret innehåller utöver detta även kortare texter, bokrecension, samt rikligt med originalillustrationer.
Den här produkten finns ej i lager