Kulturtidskrifter.nu
Byggnadskultur nr 2 2018

Byggnadskultur nr 2 2018

95 SEK
 • Ledare: En ny brytningstid?
 • Teorier och sommarlov
 • Notiser
 • Kunskapsplock
 • Tema: Restaurering genom tiderna: Torun Hammar: Vår vän tiden- om restaureringskonst
 • Henrik Nilsson: Dolda skatter på Skånes kyrkvindar
 • Malin Lernfelt: Ett arv att förvalta
 • Hampus Busk: Grand Hotels fasad. ett kommersiellt historiebruk?
 • Cecilia Sagrén: Restaueringsideolgiska spörsmål- en enkelstugas berättelse
 • Cecilia SAgrén: Dresden Neumarkt nybyggt 1700-tal
 • Byggnadsvårdens hantverk: Metodbyggande med goda resultat
 • Krönika: Anders Wikström: Byggnadens bevarande- en balansgång mellan förfall och evigt liv
 • Debatt: Kristina Berglund: Byggnadsminnesklass förhindrar inte rivning
 • Nya böcker
 • Länsombudnens arrangemang
 • Nya länsombud
 • Medlemssidor