Kulturtidskrifter.nu
Clarté nr 3 2015

Clarté nr 3 2015

50 SEK

Innehåll

 • Ledare: Ministerstyre utanför ICA
 • Frihandel för vem?
 • Tema Spelet om Eurasien: Mathias Cederholm: Europa, Eurasien och geopolitikens återkomst
 • Eurasien: Richard Sakwa: Den kalla freden
 • Hans Isaksson: När avgrunden öppnade sig i Syrien
 • Petra Metz, krönika
 • Lovisa Broström: Klasserna. Splittrande skiljelinjer
 • Låt inte VISA-kortläsaren komma emellan
 • Vänsterns väg: Malena Rydberg: Konsten att krympa sig själv
 • Farligt spel i Turkiet
 • Gösta Hultén: Regeringen föreslår undantagslagar
 • Clarté presenterar: Olle Josephson: KOA.
 • Arbetarkultur: Daniel Cederqvist: Joe Hill. Hans tid är vår
 • Recensioner
 • Bilden: Länge leve yrkeskvinnan!

Beskrivning

Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar. Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten.Den internationella orienteringen är påtaglig - översättningar och nyskrivna svenska artiklar blandas. Upplagan är för närvarande ca 800 exemplar. Redaktionen finns i Stockholm.