Kulturtidskrifter.nu
Fronesis nr 48-49 2015

Fronesis nr 48-49 2015

110 SEK

Tanken på en universell frigörelse kan te sig avlägsen i tider då det mobiliseras kring nationalstatens, folkgemenskapens och det religiösa samfundets särart. Och inom vänstern förknippas idéer om »det universella« i dag snarare med kolonialismens förbrytelser än med frigörelse. Men historiskt sett har emancipatoriska kamper alltid byggt på universalistiska föreställningar och mål. I Fronesis nr 48–49 uppmärksammas kraften i att tala om det universella.

Innehåll i Fronesis nr 48-49 (236 sidor)

 • Shabane Barot och Sam Carlshamre: Den provisoriska universalismen Ladda ner texten som pdf-fil hr
 • Inger Christensen: Universaliteter
 • Étienne Balibar: Mångtydig universalitet
 • Karin Zackari: Den universella människans rätt
 • China Miéville: Den universella legalismen
 • Jenny Wrangborg: krigsvåren 2003
 • David Zachariah: Universalism på den indiska subkontinenten
 • Vivek Chibber: Klasskampens universella historia
 • Aijaz Ahmad: Från koloni till nation
 • Faiz Ahmad Faiz: Vi kommer att få se
 • Sam Carlshamre: Orientalism och universalism
 • Mahdi Amil: Om den saidska analysens logik
 • Chana Morgenstern: Den verkliga nationen
 • Xu Lizhi: Konflikt
 • Shabane Barot: Rasism och universalism
 • C. L. R. James: Massorna i Saint Domingue
 • Nathan Hamelberg: Sex lärdomar om det allmängiltiga och det särskilda från den afrikanska diasporan
 • Rosa Luxemburg: Martinique
 • Arthur Rimbaud: Brev till Paul Demeny
 • David Payne: De emancipatoriska idéernas universalitet
Den här produkten finns ej i lager