Kulturtidskrifter.nu
Glänta nr 3-4 2015

Glänta nr 3-4 2015

120 SEK
Glänta 3-4.15

Vad är pengar? Gläntas nya nummer innehåller ett stort antal alternativa och komplementära svar. Det handlar om högfrekvenskapital, svarta pengar, alternativa valutor, nödsedlar, skulder, byteshandel, önskebrunnar, bitcoins och pengarnas nya geografi. Numret når prenumeranter och bokhandlare i slutet av månaden.

Omslag: Johan Ahlbäck

Göran Dahlberg   Inledning:
”We are writing those things that we can no longer see”, säger Kevin Slavin…
Agri Ismaïl   Staten och högfrekvenskapitalet
Rebecca Rojer   Moderna pengar för dummies
Ida Börjel   Läkemedelslärans grunder
Rasmus Fleischer   Kan pengar fördelas?
Anne Boyer   Den öppet förda boken
Tina Bergsten   Önskebrunnen
Johan Forsman & Anders Paulin   Three White Soldiers
Stefanos Tsivopoulos   Alternativa valutor
Sascha Granberg & Emiliano Strauss   Paul Singer vs Argentina
Akin Adesokan   Vi har rätt till en del av vår broders pengar