Kulturtidskrifter.nu
Konstnären nr 4 2015

Konstnären nr 4 2015

75 SEK
Innehåll

  • Ledare: Offentlig konst för vem?
  • Mårten Carstenfors: Lou hotar den konstnärliga friheten
  • Konst i vissa bostadsområden
  • Ny polisgrupp tar sig an konstbrott
  • I det offentligas tjänst
  • När konsten mäter framtiden
  • Ändra (makt)perspektiv
  • Ledare KRO av Katarina Jönsson Norling: Vad är IAA?
  • Ledare KIF av Sanna Svedestedt Carboo: Från ”äktenskapsbyrå” till stärkta trygghetssystem
  • BUS: Utan BUS med Bildupphovsrätt