Kulturtidskrifter.nu
Kris och kritik nr 1 2016 (76)

Kris och kritik nr 1 2016 (76)

100 SEK

Innehåll

  • Inledning
  • Silvia Bovenschen: Dagens häxa, den historiska häxan och häxmyten. Häxan: Naturtillägnelsens subjekt och objekt för naturbehärskningen
  • Anselm Jape: Narcissism och varufetischism: Några anmärkningar utifrån Descartes, Kant och Marx
  • Vi måste ta oss härifrån: Anselm Jappe i intervju med Alastair Hemmens
  • Pengarnas avatarer: Intervju med Jacques Le Goff med anledning av hans senaste bok, Le Moyen-Age et lárgent
  • Pär Thörn: LIVET, MONOTONIN OCH VERKLIGHETENS OBJEKTIVA BANALITET
  • Henrik Johansson: Förpuppningen
  • Hito Steyerl: Till den fattiga bildens försvar
  • Carsten Juhl: Politisk konstteori- del II