Kulturtidskrifter.nu
Marken av David Väyrynen

Marken av David Väyrynen

120 SEK
Poeten David Väyrynens debut Marken handlar om Malmfälten. Här är två stora folkrörelser fortfarande en del av kulturen och mentaliteten: den inomkyrkliga laestadianska väckelsen och den socialistiska arbetarrörelsen. Med blandade metoder såsom fri och bunden vers, prosa, sånger, predikningar, dokument, nekrologer och listor, skildrar Marken hur människorna håller fast vid värden om solidaritet, arbetsiver och ödmjukhet, i tider då röster hörs påstå att kollektiva värden är föråldrade. Marken berättar också om Malmfälten som region, hur den som periferi väljer att förhålla sig till centrum och vad som händer när den delvis vänder moderniteten ryggen.

MARKEN
TEG049 – BOK
RELEASE: 22 AUGUSTI 2017
ISBN: 978-91-88035-08-0
ANTAL SIDOR: 192
TRYCKERI: LIVONIA PRINT , LETTLAND
Den här produkten finns ej i lager