Kulturtidskrifter.nu
Nya Argus nr 12 2014

Nya Argus nr 12 2014

45 SEK
Hundrasjunde årgången
Nummer 12 / 2014
 
Presslagt 24 november

Tema: Finlandssvensk offentlighet i förvandling
Kommentarer / 
Jessica Parland-von Essen:Gräver man ner sig istället för att analysera ordentligt? ◆ Trygve Söderling: Debattlogg, november

Mikael Hindsberg: Digitala strategier i ett nytt medielandskap ◆ Rabbe Sandelin: Mem och myter i nyhetsbevakningen och sociala medier ◆ Henrik Othman:Framtiden finns i växelverkan ◆Barbro Teir: Journalistikens hårda kärna består ◆ Per-Erik Lönnfors HBL 150 – Doktor Anderssons testamente: Vad HBL:s historik kunde ha berättat ◆ Thomas Rosenberg: Vi lever! – Om tidskrifterna och den digitala omvandlingen ◆ Jessica Parland-von Essen: Brages Pressarkiv och Presstanda – början på slutet eller något nytt? ◆ Tom Moring:Tradition och förnyelse ◆Sebastian Nyberg: Schildts & Söderströms alternativa businessplaner

http://www.kolumbus.fi/nya.argus/