Kulturtidskrifter.nu
Nya Argus nr 1-2 2017

Nya Argus nr 1-2 2017

50 SEK
Hundrationde årgången
Nummer 1-2 / 2017
Presslagt 9 februari
Kommentarer / Trygve Söderling: Motkrafterna ◆ Lokala frågor: Konstsamfund på krigsstigen

Maili Öst: ”Varje sekel / måste solen målas om”. Den finlandssvenska poesin 2016

Ann-Christine Snickars & Edith Keto: Frihet, gränser, släktskap. Hur svängrummet granskas i fjolårets finlandssvenska prosa

Barbro Enckell-Grimm:

Djur inom pärmar. Platta, taggiga och godmodigt runda.

Den finlandssvenska barnboksutgivningen 2016

Simon O. Pettersson: Kurtisanromanen – en artonhundratalsgenre

Kim Solin: Gombrowicz mot vetenskapen och existentialismen

Debatt / Mikael Kosk: Finlands självständighet behöver berättas på nytt

Panoptik / J.P. Roos: Sextiotalisterna blir riktigt gamla ◆ Per-Erik Lönnfors: Vår gemensamma nytta i marknadens rävsax ◆ Ivo Holmqvist: Jubel och skepsis – några anteckningar till tre fotografier ◆ Nalle Valtiala: Vem är rädd för Minna Canth?