Kulturtidskrifter.nu
Nya Argus Nr 5-6 2015

Nya Argus Nr 5-6 2015

50 SEK
Nummer 5–6 / 2015 
Presslagt 20 maj

Kommentarer /
Trygve Söderling: Mare nostrum

Poesi / Claes Andersson:Fosterländska dikter (I–V)

Stella Parland: Språk som sprakar och smakar – om att skriva för spirande sinnen

Ur arkiven / Pjotr Kropotkin:Inbördes hjälp och progressiv utveckling ◆ Kommentar / Kristian Donner: Solitaritet eller solidaritet? ◆ Ola Stensson: Pjotr Kropotkins memoarer

Anna Lena Bengelsdorff: Om robotar

Antony Fredriksson: Vad betyder det att ”bara” ha roligt? Anna Odell, Michail Bachtin och festen


Debatt / Jan-Ivar Lindén: Om att förstå given tillhörighet och fastställa förutsägbara förlopp
Panoptik / Stig-Olof Londen:Teleologins återkomst ◆  Simon O. Pettersson: Goethe på nytt ◆ Roger Holmström: Aforistik – ett mödosamt mosaikarbete ◆ Camilla Thelestam: Vad hade hänt om det gått annorlunda? Life after life av Kate Atkinson ◆  Ivo Holmqvist: Skatologi ◆ Jonas Franzon: Något om Lundströms Bokradio i Sveriges radio P1 ◆  Teater / Tom Östling: Satir och serenitet ◆ Poesi / Per Klingberg: Limbo
Den här produkten finns ej i lager