Kulturtidskrifter.nu
Nya Argus Nr 8 2015

Nya Argus Nr 8 2015

50 SEK
Hundraåttonde årgången
Nummer 8 / 2015
 
Presslagt 22 juli

Kommentarer / Trygve Söderling: Det kunde vara vi. Attityder till Grekland

Ur arkiven / Ivar Harrie + kommentar / Fredrik Lång: Missnöjet jäste bland Attikas utarmade och utsugna folk ◆ Mats Bergquist: Sverige och vinterkriget ◆ Henrika Ringbom: Kretsar kring ljudet av tystnad ◆Leena Krohn: Grunderna för min estetik


Tema Neil Gaiman / Anna Rotkirch: I Gaimans galax (pdf) ◆Malin Bergström: You can be me when I’m gone. Ragnarök och Neil Gaimans The Sandman ◆ David Gedin: To sleep, perchance to Dream. Om Neil Gaimans The Sandman


Panoptik / Michel Ekman: Mikael Enckell – med frågan som drivkraft ◆ Jan Myrdal: 4 juli – en mångtydig nationaldag ◆ Lennart Sjögren: I den genomskinliga väven ◆ Nalle Valtiala: En pícaro i världens virvlar