Kulturtidskrifter.nu
Ord & Bild nr 2 2018

Ord & Bild nr 2 2018

125 SEK
 • Redaktionellt. Ann Ighe & Marit Kapla: Tema Protest!
 • Stefan Jonsson: Måsarna, monstren och 1968: till protestens poetik
 • Don Mitchell: Guy Debords revolutionära politiska ekonomi
 • Kristina Sehlin Macneil: Människan och marken- om extraktivt våld på urfolks marker
 • Håkan Thörn: Protestens historiska geografi- ett samtal om politisk kamp i USA 1968-2018
 • Håkan Thörn: ”None of us are free”- Musik och protest 1968-2018
 • Sally Gimson: Square bashing
 • Mustafa Dikec: Urban vrede
 • Marit Kapla: Ortens konstfestival. Kultur som motstånd- intervju med Sabrin Jaja
 • Segal Mohamed: Dikter
 • Kritik