Kulturtidskrifter.nu

Paletten nr 3 2015

90 SEK

Innehåll

 • Redaktionellt
 • Lisa Torell: Närmandet, ironi och metod
 • Josefine Wikström: Kampen om praktikbegreppet i samtida konst och forskning
 • Gabo Camnitzer: Affirmative uncertainty- critical thinking in arts education part 2: from ethical to critical
 • Paula Urbano: Flyktingen av den sorgliga skepnaden
 • Maja Hammarén: Två frågor till Paula Urbano
 • Frida Sandström: Ansvaret att inte låsa (upp)
 • Jan Hietala: Den normativiserande historieskrivningen av Nils Dardel
 • Pontus Kyander: När curatorn blir diktaturens polis
 • Jonatan Habib Engqvist: 25 okt Paletten- på skrivbordet
 • Adrien Sina: Feminina aktioner och begärets skrift om Valentine de Saint-Point
 • Patrik Haggren med Sara Lindeborg: Trädan, abstraktion och feministisk genealogi- intervju med Sara Lindeborg
 • Sven-Olov Wallenstein: Konstarternas moderna system, del 2

Beskrivning

Paletten vill med spännande texter av skilda slag: allt från teoretiska sammanhang till konstnärers egna texter och bildprojekt särskilt skapade för Paletten, ta Dig med i samtidskonsten och diskussionen som rör sig kring den. Paletten - fördjupning, analys och sammanhang sedan 1940. Utgivare: Stiftelsen Paletten