Kulturtidskrifter.nu
PRENUMERERA på ASTRA - för prenumeranter övriga Norden (ej Finland)

PRENUMERERA på ASTRA - för prenumeranter övriga Norden (ej Finland)

440 SEK

Helår (4 nr), övriga Norden (ej Finland) 440 SEK

ASTRA – samhälle, kultur, feminism

Är du trött på de ensidiga massmedierna? På könsrollerna? Stereotypierna? Sexismen? Helt enkelt utled på patriarkatet?

Det är vi också. Därför är Astra allt annat än det. Astra är feministisk debatt, queerkaos och systerskap. Samhällsgranskning och antirasism. Kärlek & revolution i fyra fullspäckade nummer om året.