Kulturtidskrifter.nu
PRENUMERERA på ASTRA - för studerande övriga Norden (ej Finland)

PRENUMERERA på ASTRA - för studerande övriga Norden (ej Finland)

350 SEK
Helår (4 nr), studerande övriga Norden (ej Finland)

ASTRA – samhälle, kultur, feminism

Är du trött på de ensidiga massmedierna? På könsrollerna? Stereotypierna? Sexismen? Helt enkelt utled på patriarkatet?

Det är vi också. Därför är Astra allt annat än det. Astra är feministisk debatt, queerkaos och systerskap. Samhällsgranskning och antirasism. Kärlek & revolution i fyra fullspäckade nummer om året.