Kulturtidskrifter.nu
PRENUMERERA på Biblis (enskild medlem)

PRENUMERERA på Biblis (enskild medlem)

400 SEK
Priset gäller enskild medlem.

Välkommen till Biblis! Genom att prenumerera på Biblis: Kvartalstidskrift för bokvänner blir du samtidigt medlem i föreningen Biblis. Utöver tidskriften får du inbjudningar till föredrag, utställningar, studiebesök och medlemsresor.

Föreningen Biblis är en ideell förening med ändamål att stimulera intresset för bokhistoria, bibliografi, förlags- och bokhandelshistoria, bokhantverk och samlande. Detta uppnås genom föredrag, studiebesök och genom utgivning av medlemstidskriften Biblis och andra publikationer. Föreningen Biblis är Kungliga bibliotekets vänförening.