Kulturtidskrifter.nu
PRENUMERERA på Bildkonstären (4 nr)

PRENUMERERA på Bildkonstären (4 nr)

200 SEK
Prenumerera för 200 kr/år (4 nr)'

Om tidningen
Bildkonstnären ägs och utges av Svenska Konstnärsförbundet. Den vänder sig till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer, skolor, bibliotek, myndigheter, organisationer inom konstlivet. Tidskriften tar upp aktuella konstnärsfrågor, kulturpolitik, presenterar konstnärer (medlemmar), konstreportage och olika tävlingsprojekt.
Bildkonstnären har varit förbundets organ sedan 1976 och syftet var då, som i dag, att granska konstlivet, debattera konstnärernas arbetsvillkor och att vara förbundets ansikte utåt.
Tidskriften ingår i medlemsavgiften för betalande medlemmar i Svenska Konstnärsförbundet. Bildkonstnären utkommer med fyra nummer per år.
Upplaga 2000 exemplar.
Material till Bildkonstnären sänds till redaktören Bertil Eriksson eller till kansliet. Kontakta Bertil Eriksson först om artiklar och konstnärspresentationer.
Manus skickas per mail eller som ett worddokument.
Bilder önskas i digital form med hög upplösning via mail eller på CD. Foton i god kvalitet på papperskopior går också bra.