Kulturtidskrifter.nu
PRENUMERERA på bis - Bibliotek i samhälle (för institution eller utlandet)

PRENUMERERA på bis - Bibliotek i samhälle (för institution eller utlandet)

300 SEK
Priset gäller för prenumeration för institution eller för prenumeration utomlands.

bis ges ut av föreningen Bibliotek i Samhälle och kommer ut med 4 nr om året.

bis startades 1969 bis debatterar aktuella biblioteksfrågor, såväl internationella som nationella.

bis skriver om framtidens bibliotek, om det rättvisa och det digitala  biblioteket.

bis har skrivit om urval, antirasism, genus, klass och om barnperspektivet.

Återkommande inslag: * litteraturbilagor i aktuella ämnen * godbitar från BiS blogg, facebook och twitter * recensioner och notiser