Kulturtidskrifter.nu
PRENUMERERA på bis - Bibliotek i samhälle (för privatperson)

PRENUMERERA på bis - Bibliotek i samhälle (för privatperson)

160 SEK
Prenumerationspriset gäller för privatperson.

bis ges ut av föreningen Bibliotek i Samhälle och kommer ut med 4 nr om året.

bis startades 1969 bis debatterar aktuella biblioteksfrågor, såväl internationella som nationella.

bis skriver om framtidens bibliotek, om det rättvisa och det digitala biblioteket.

bis har skrivit om urval, antirasism, genus, klass och om barnperspektivet.

Återkommande inslag: * litteraturbilagor i aktuella ämnen * godbitar från BiS blogg, facebook och twitter * recensioner och notiser