Kulturtidskrifter.nu
PRENUMERERA på Cora - för prenumeranter utomlands

PRENUMERERA på Cora - för prenumeranter utomlands

399 SEK
Kulturtidskriften Cora utkommer som tryckt tidskrift fyra gånger per år och innehåller reportage och intervjuer om konst, litteratur, foto och film. I första hand visar vi fram kvinnors kreativa arbete. På vår hemsida lägger vi regelbundet ut aktuella recensioner av teater, film, konst och litteratur.

Namnet Cora kommer från grekiskans Khora, det rum eller det kärl i vilket världen blir till, enligt dialogen Timaios i nyöversättningen av Platons skrifter. Cora kommer också från spanskans corazon, som betyder hjärta.