Kulturtidskrifter.nu
PRENUMERERA på Företagshistoria (4 nr, helår)

PRENUMERERA på Företagshistoria (4 nr, helår)

249 SEK

Företagshistoria är Sveriges enda tidskrift om näringslivets historia. Både lustfylld och lärande – med en släng av "det visste du inte" och en rejäl dos nostalgi. Företagshistoria rymmer det mesta om näringslivets dynamiska och spännande historia; människor, händelser, produkter och företag. Här finns populärvetenskapliga artiklar, kåserier om det förflutna, recensioner och mycket annat. Allt illustreras med ett rikt historiskt bildmaterial, det mesta hämtat från våra arkiv. I varje nummer möter du företagarprofiler och läser om såväl framgångar och konkurser som firmafester och jubileer.

Företagshistoria kommer ut med fyra nummer per år. Chefredaktör är Sara Johansson och skribenter är kända publicister såväl som företagshistoriker, arkivarier och medarbetare vid högskolor och universitet.