Kulturtidskrifter.nu
PRENUMERERA på Filmrutan

PRENUMERERA på Filmrutan

200 SEK
Filmrutan är Sveriges äldsta filmtidskrift 
och ges ut av Sveriges Förenade Filmstudios. Filmrutan
ger plats för essäer, analyser, kommentarer, filmhistoria
och filmskådespelare. Filmrutan utkommer med 4 nr/år.