Kulturtidskrifter.nu
PRENUMERERA på Geografier (1 år, 4 nr, inom Sverige)

PRENUMERERA på Geografier (1 år, 4 nr, inom Sverige)

390 SEK
Prenumerera på Geografier! Du får fyra nummer per år.

Geografier innehåller interdisciplinära reflektioner kring olika geografiska teman för unga akademiker, forskare, studenter och konstnärer. Tidskriften startades vårvintern 2015. Geografier publicerar artiklar och essäer baserade på mastersuppsatser eller liknande akademiska projekt. Tidskriften är baserad i Stockholm.