Kulturtidskrifter.nu
PRENUMERERA på Gitarr och Luta (för personer bosatta utanför Sverige)

PRENUMERERA på Gitarr och Luta (för personer bosatta utanför Sverige)

320 SEK
Priset gäller för personer bosatta utanför Sverige.

Gitarr och Luta är medlemsorgan för SGLS och utkommer fyra gånger per år.

Tidskriften Gitarr och Luta, som i år utkommer med sin 45:e årgång, har en målgrupp som är specialintresserad av gitarr, luta, noter, skivor, tillbehör etc. Förutom medlemmarna (drygt 550) når den bibliotek, musikhögskolor samt kommunala musikskolor, och därmed har en stor del av musik-Sverige tillgång till tidskriften.
Gitarr och Luta når även många intresserade läsare utanför Sveriges gränser.

För att läsa tidigare nummer av Gitarr och Luta, klicka här >>