Kulturtidskrifter.nu
PRENUMERERA på Grafiknytt (4 nr per år för 250 kr)

PRENUMERERA på Grafiknytt (4 nr per år för 250 kr)

250 SEK

Prenumerera på Grafiknytt

Att prenumerera på Grafiknytt är ett bra sätt att hålla dig uppdaterad på vad som händer i den grafiska världen.

Grafiknytt kommer ut med fyra nr per år. Nytt från och med hösten 2015 är att två nr är digitala www.grafiknytt.se. I varje tryckt nummer kommer ett nytt lösenord till nästa digitala nr. Viss del av webbversionen är öppen men för att komma åt ytterligare artiklar behövs lösenordet.