Kulturtidskrifter.nu
PRENUMERERA på Kinarapport - 1 år (prenumerant bosatt i Sverige)

PRENUMERERA på Kinarapport - 1 år (prenumerant bosatt i Sverige)

300 SEK

Prenumeration på Kinarapport ingår i medlemskap i Svensk-kinesiska föreningen. Man kan även prenumerera utan medlemskap.

Tidskriften utkommer fyra gånger per år. De tre första numren omfattar ca 40 sidor, det fjärde ca 100 sidor. Medlemskap och prenumeration gäller per kalenderår

(prenumerant bosatt i Sverige)