Kulturtidskrifter.nu
PRENUMERERA på Kinarapport - 1 år - Ungdomar 15-26 år (prenumerant bosatt i Sverige)

PRENUMERERA på Kinarapport - 1 år - Ungdomar 15-26 år (prenumerant bosatt i Sverige)

100 SEK

Prenumeration på Kinarapport ingår i medlemskap i Svensk-kinesiska föreningen. Man kan även prenumerera utan medlemskap.

Tidskriften utkommer fyra gånger per år. De tre första numren omfattar ca 40 sidor, det fjärde ca 100 sidor. Medlemskap och prenumeration gäller per kalenderår.

Ungdomar 15-26 år (prenumerant bosatt i Sverige) betalar endast 100 kr (ordinarie pris 300 kr)