Kulturtidskrifter.nu
PRENUMERERA på Nutida Musik (Övriga världen)

PRENUMERERA på Nutida Musik (Övriga världen)

400 SEK

Priset gäller för prenumeranter bosatta utanför Sverige

Nutida Musik är en svensk tidskrift om ny konstmusik och ljudkonst. Tidskriften startades 1957 och ges idag ut av Svenska sektionen av ISCM. I essäer, reportage, intervjuer, debatt och kritik tolkas och diskuteras konstmusiken och dess genrer och inriktningar som kammarmusik, elektronisk musik, ljudkonst, improvisation, orkestermusik, opera, musikteater, filmmusik, med mera. Varje nummer ägnas ett tema och några temanummer från de senaste åren är radiokonst, röst, musikkritik, natur/miljö/aktivism, minne. Tidskriften utgår mindre från vad som kan tänkas kvalificeras som konstmusik, som vad som kan tänkas intressera den som är intresserad av just detta. I Nutida Musik medverkar flera av de främsta svenska musikskribenterna och -forskarna och tidskriften samarbetar också med internationella skribenter och översätter artiklar från ett flertal språk. Perspektivet är globalt och Nutida Musik har hela världen som bevakningsområde. På Nutida Musiks webbplats publiceras löpande artiklar, av vilka vissa också publiceras i papperstidningen och vissa endast på nätet.  Vid sidan av tidskriften delar Nutida Musik sedan år 2011 ut priset Nutida Sound, som går till de tre främsta skivutgivningarna inom ny konstmusik under ett år. Nutida Musik arrangerar sedan 2013 löpande en workshop i musikkritik samt en serie föreläsningar under rubriken Framtidens musikkritik. Dessa ges i anslutning till och i samarbete med olika nordiska festivaler. Nutida Musik kommer ut med fyra nummer per år och kan i Sverige köpas i ett trettiotal butiker samt i ytterligare några i vart och ett av de övriga nordiska länderna. Det går även att prenumerera på Nutida Musik.