Kulturtidskrifter.nu
PRENUMERERA på Nutida Musik (inom Sverige)

PRENUMERERA på Nutida Musik (inom Sverige)

280 SEK

Priset gäller för prenumerant bosatt i Sverige.

Nutida Musik är en tidskrift om ny konstmusik som ges ut av svenska sektionen av ISCM (International Society for Contemporary Music). Nutida Musik kommer ut med fyra nummer per år.

Redaktion

Huvudredaktör: Andreas Engström.

Layout: Øyvind Vågen. 

Redaktionsråd
Magnus Bunnskog, Carl Mikael von Hausswolff, Pär Johansson, Esaias Järnegard, George Kentros, Anna Koch, Jesper Nordin, Erik Peters, Johan Redin, Susanne Skog Myrén, Åsa Stjerna.

Ansvarig utgivare
George Kentros, ordförande för svenska sektionen av ISCM.