Kulturtidskrifter.nu
PRENUMERERA på Ordkonst (pris gäller privatperson)

PRENUMERERA på Ordkonst (pris gäller privatperson)

240 SEK

Tidskriften Ordkonst

240 kr för fyra nr. Priset gäller privatperson bosatt i Sverige.

Tidskriften Ordkonst ges ut fyra gånger per år och drivs liksom de andra verksamheterna inom utskottet av studenter och medlemmar i Akademiska Föreningen och Studentlund.

Varje nummer kretsar kring ett tema och då vi ständigt behöver nytt material vill vi uppmana alla att skicka in texter, illustrationer och publiceringsidéer av alla olika slag: essäer, intervjuer, spaningar, recensioner, reportage, författarpresentationer, bildexempel, översättningar, textanalyser och all form av skönlitteratur. Vi publicerar alltid även texter som går utanför temat.

Varje nummer innehåller en recensionsdel, illustrationer av olika bildkonstnärer och rymmer skönlitterära bidrag från både etablerade och hittills opublicerade författare. Redaktionen gör urvalet till varje nummer på basis av de bidrag som skickats in. Redaktionen leder arbetet med tidskriften och väljs en gång om året, oftast på senvåren. Vi läser och svarar på allt inskickat material.

Beskrivningen här hämtad från Ordkonsts hemsida. Läs mer här: http://www.ordkonst.nu/