Kulturtidskrifter.nu
PRENUMERERA på Parnass - för medlemmar  i de litterära sällskapen

PRENUMERERA på Parnass - för medlemmar i de litterära sällskapen

190 SEK
4 välmatade nummer per år. Parnass är de litterära sällskapens tidskrift. För medlemmar i de litterära  sällskapen gäller reducerat pris 190 kr!