Kulturtidskrifter.nu
PRENUMERERA på Signum 1 år (8 nr) 1 500 kr (stödprenumeration)

PRENUMERERA på Signum 1 år (8 nr) 1 500 kr (stödprenumeration)

1500 SEK
  • 1 år (8 nr) 1 500 kr (stödprenumeration)
Signum är en unik röst i svensk press. En fristående kulturtidskrift som skriver om ett brett spektrum av frågor kring tro, kultur, forskning och samhälle på bakgrund av det världsvida, katolska perspektivet. Vi belyser aktuella ämnen i samhällsdebatten. Vi publicerar artiklar i existentiella, teologiska, filosofiska och etiska frågor. Vi skriver om forskning inom humanioras område. Vi kommenterar litteratur, konst, film och musik. Vi informerar om vad som händer i katolska kyrkan både i Sverige och runt om i världen. Vi står för en öppen, vidsynt dialog med andra samfund och religioner. Vi ger utrymme åt fördjupning och eftertanke. Och vi lägger vikt vid att publicera texter av hög kvalitet, bland annat genom att många av våra artiklar är skrivna av forskare och ämnesföreträdare från den akademiska världen.