Kulturtidskrifter.nu
PRENUMERERA på Tidig musik (Sverige, över 26 år, ej studerande)

PRENUMERERA på Tidig musik (Sverige, över 26 år, ej studerande)

295 SEK

Obs! Priset gäller för kund bosatt i Sverige, över 26 år och ej studerande.

Med samma anmälan blir du medlem i Föreningen för Tidig Musik och får fyra nummer av tidskriften Tidig Musik. Du får ditt första nummer av Tidig Musik så snart som vi fått din betalning.

Det här får du som medlem

  • Tidskriften Tidig Musik, 4 nummer/år, inklusive information om sommarkurser i tidig musik runt om i Europa
  • Tillgång till hemsidans medlemsfunktioner
  • Möjlighet att söka föreningens stipendier
  • Information om konserter, kurser och workshops (ibland med rabatterat inträde för medlemmar)
  • Rabatt på noter från Prima La Musica (www.primalamusica.com)
  • Möjlighet att medverka i tidig musik-kvällar, kurser, mästarklasser mm som föreningen arrangerar.