Kulturtidskrifter.nu

Respons nr 3 juni-juli 2017

89 SEK

Tema: 500 år sedan reformationen började.

Analys: Nyutkomna böcker bidrar till att nyansera bilden av Brexit och dem som röstade för det.
De som röstade för att lämna respektive stanna var på många punkter överens i sak.

Intervju: Det är viktigt att skilja mellan politisk och social tolerans. Att staten tillåter nazister att demonstrera innebär inte att jag som individ måste tolerera dem, menar James L. Gibson som forskar om politisk tolerans.