Kulturtidskrifter.nu
Subaltern nr 1 2015 "Sorgens tid"

Subaltern nr 1 2015 "Sorgens tid"

80 SEK
Sorgen utgör ett grundläggande livsvillkor, och vi betraktar den gärna som oproblematisk, naturlig och med självklarhet given oss. Detta är emellertid en föreställning som man på flera håll har velat komplicera – inte minst i förlängningen av den psykoanalytiska teoribildningen.

I en bred introduktion till denna kritiska strömning presenteras ett antal tänkare som på olika sätt har tagit frågan om sorg som utgångspunkt för en kritisk analys av tillvaron. Vid sidan av de filosofiska texterna återfinns också en rad histori­ska och skönlitterära punktnedslag i vilka dag­boken, poetiken och medicinalhandboken erbjuder ytterligare perspektiv på sorgens natur.

Sörjandet är ingen oskyldig företeelse, men just därför är den också avgörande för sättet som vi väljer att leva våra liv.

Utgivningsår: 2015
Lena Ambjörn, Georges Didi-Huberman, Sara Edenheim, Rebecka Eriksson, Erik Erlanson, Peter Henning, Jens Karlsson, Jean-François Lyotard, Nicole Loraux, Novalis, Catherine Malabou, Abu Al-Hasan Ahmad ibn Muhammad At-Tabari, Cesare Pavese, Laurence A. Rickels, Liu Xie, Ludwig Schmitz, Susanne Svantesson.