Kulturtidskrifter.nu
Subaltern nr 3 2016

Subaltern nr 3 2016

80 SEK

Innehåll

  • Inledning
  • Cécile Bargues: Att revolutionera revolutionen
  • Guy Debora: Till Raoul Hausmann, Paris, 31 mars 1963
  • Till Raoul Hausmann, 25 april 1066
  • Raoul Hausmann: Intellektualism, samhälle och gemenskap
  • Ernst Marcus: ur Das Problem der exzentrischen Empfindung und seine Lösung
  • Otto Freundlich: Immanuel Kant- Tvåhundra år efter sin födelse
  • Raoul Hausmann: Fiskarnas och fåglarnas språk och finin
  • Raoul Hausmann: Tyfonism- Asteni, pykni och psykomorfologi
  • Salomo Friedländer: ur Schöpferische Indifferenz