Kulturtidskrifter.nu
Tidskrift för genusvetenskap 35(4) 2014

Tidskrift för genusvetenskap 35(4) 2014

100 SEK

 Innehåll i detta nummer

  • Den privilegierades kris Lena Martinsson
  • Bilda familj: Om föräldralösa barn, släktskap och nationsskapande i samtida amerikanska romaner Helena Wahlström Henriksson, Elizabeth Kella & Maria Holmgren Troy
  • Tystnaden pryder kvinnan: Bristen på feministiska perspektiv i undervisningsmaterialet i klassiska språk
    Cecilia Rodéhn & Lisa Hagelin
  • En berättelse om risk, en berättelse om genus Erika Wall & Angelika Sjöstedt Landén
  • ”Jag gör henne bara en tjänst.”: Betydelsen av kroppsnormativitet i först.elsen av kön, kroppslighet och
    sexualitet vid v.ld mot kvinnor med funktionshinder Denise Malmberg