Kulturtidskrifter.nu
Tidskrift för genusvetenskap 38 (1-2) 2017

Tidskrift för genusvetenskap 38 (1-2) 2017

150 SEK

Innehåll

  • Redaktionellt: Könat, lönat och oavlönat. Arbetets villkor och genusforskningens framtid
  • Birgitta Jordansson och Linda Lane: Begreppet arbete. En betraktelse över dess könade karaktär
  • Lisa Ringblom och Lena Abrahamsson: Omförhandling i gruvan? Om kön, arbete och förändring i den mansdominerade gruvnäringen
  • Anna Lundberg: Jobbiga känslor på jobbet. Feministisk aktionsforskning, känsloarbete och metodutveckling
  • Anna Malmquist, Martina O´Hanlon och Anna Pralica: Ensamstående mamma och timanställd. En tolkande fenomenologisk analys av sju kvinnors berättelser
  • Lisa Harryson och Sofia Elwér: Mer jämställt, mindre sjukskrivning? En epidemologisk studie om jämställdhet och sjukskrivning på arbetsplatser
  • Sofia Lindström och Matilda Torstensson Wulf: Frispel: ” Hade jag inte börjat skriva så skulle han och jag och kärleken ha levat lyckliga till vår död”. Om konflikten mellan konstnärsskap och en heteronormativ kärleksdiktomi
  • Recensioner
  • Fokus på genusforskares betydelse i samhället. Sveriges genusforskarförbund