Kulturtidskrifter.nu
Tidskrift för genusvetenskap - Cisnormativitet & feminism nr 4 2016

Tidskrift för genusvetenskap - Cisnormativitet & feminism nr 4 2016

110 SEK

Innehåll

  • Redaktionellt: Iwo Nord, Signe Bremer och Erika Alm: Cisnormativitet och feminism
  • Bel LaGrace Volcano: Frispel; Motstånd är fuktbart
  • Sam Holmqvist: Att skriva transhistoria. Cisnormativitet och historiens känsöverskridare
  • Marie- Louise Holm: Hvem tæller med som mand? om inklusion af transpersoner i teorier om mænds identitetsdannelse
  • Nina Lykke: Er tiden inde til ett skift fra genus til genus? Om navngivningspraksisser i akademisk feminisme
  • Zara Saeidzadeh: Frispel: Möte med Susan Stryker om trans, trans och framtidens forskning
  • Maritha Jacobsson och Stefan Sjöström: Offer , minne och utsatthet. Diskurser om alkohol i våldtäkts- och misshandelsmål
  • Recensioner
  • Sveriges genusforskarförbund
Den här produkten finns ej i lager