Kulturtidskrifter.nu
Tidskrift för genusvetenskap nr 1 2018

Tidskrift för genusvetenskap nr 1 2018

150 SEK
  • Redaktionen: Redaktionsbyte
  • Helena Wahlström Henriksson och Annika Olsson: i vetenskapandets vardagsrum. Representationer av genusforskning och genusvetenskap i KVT/TGV 1980-2017
  • Cecilia Rodéhn Uleråkers sörjbara andra. Ett queer perspektiv på det psykiatriska sjukhusets kulturarv
  • Ann-Charlotte Palmgren: Tystnader och synliggöranden kring staden. Tonårsflickors minnen om urbana platser och könade möten
  • Katarina Nyström: Att göra det politiska personligt. Lämpliga och önskvärda föräldrar i socialtjänstens utredningar av samkönad närståendeadoption
  • Eva Lundgren: Frispel: Kärlekskrigaren, grisen och våldet
  • Lisa Gålmark: Frispel: Historisk amnesi och progression- fallet Olyme de Gouges
  • Recensioner
  • Upprop för nystartat forskarnätverk
  • Sveriges genusforskarförbund