Kulturtidskrifter.nu
Tidskrift för genusvetenskap nr 3 2016

Tidskrift för genusvetenskap nr 3 2016

110 SEK

Innehåll

  • Redaktionellt: Heterogena enheter
  • Sophie Linghag, Mathias Ericson, Eva Avundsdotter och Ulrika Jansson: I och med motstånd. Förändringsaktörers handlingsutrymme och strategier i jämställdhets- och mångfaldsarbete
  • Christina Douglas: Te-aftnar i nationens tjänst. Den tyskbaltiska kvinnorörelsen och det tyskbaltiska nationella projektet 1905-1919
  • Kalle Berggren: ”Snubben trodde han var cool för han hade en pistol” Maskulinitet, våld och föräldraskap i svensk rap
  • Helena Tolvhed: Hälsosam feminister och postfeministiska subjekt. En undersökning av hälsa- och träningsmagasinet iForm 1987, 1997 och 2007.
  • Jenny Ivarsson: Frispel: Ageniskt realism. En genusvetenskaplig formulering av kvastfysikens lagar
  • Lena Aronsson: Frispel: Min sjukdom är fler än en, men färre än många. Att följa begreppet multipla verkligheter genom olika praktiker som gör och uppför sjukdomen
  • Recensioner
  • SGF: Gränsöverskridande kvinnor och solidaritet utan gränser