Kulturtidskrifter.nu
Tidskrift för genusvetenskap nr 38 (3) 2017

Tidskrift för genusvetenskap nr 38 (3) 2017

150 SEK

Närvarande och frånvarande fäder. Intersektionella perspektiv på jämställdhetsstrategier i svensk mödravård
Anna Bredström och Sabine Gruber

Drottningens kropp och vetenskapens pris
Hillevi Ganetz

"Invandrarkvinna", "svensk" och "jämställd". Om kategoriell komplexitet och (o)synliggörande i utbildning, politik och arbete
Marie Carlson

I dialog. Intersektionella läsningar av hemhörighet, migration och kunskapsproduktion.
Anna Lundberg och Fataneh Farahani

Frispel: Undervisning i idrott och hälsa. Mellan traditionella könsnormer och religionsfrihet
Håkan Larsson