Kulturtidskrifter.nu
Tidskrift för genusvetenskap nr 4 2017

Tidskrift för genusvetenskap nr 4 2017

110 SEK
  • Redaktionellt: Kunskapandets villkor
  • Maria do Mar Pereira: ”Man kan känna utmattningen i luften” (Sinnes)stämningen på det nyliberala universitetet och dess påverkan på feministiska forskare
  • Fataneh Farahani och Suruchi Thapar-Björkert: Rasifiering av kunskapsproduktion. En epistemologisk resa genom processer av inkludering och exkludering i olika akademiska forum
  • Paula Mählck: Frispel: Ain´t I a woman? / Är jag inte en forskare?
  • Hanna Sjögren: Den kroppsliga kunskapssynens politik. Om varför hållbar utveckling tycks svårhanterligt i utbildning
  • Recensioner
  • Sveriges genusforskarförbund
Den här produkten finns ej i lager